Polipeptyd bogaty w prolinę (PRP)

Polipeptyd bogaty w prolinę (PRP)

Znany jest on również jako colostrinin, colostrinina, transfer factor. Wykazuje różnorodne funkcje. Ma on zdolność modulowania oraz stabilizowania wielu procesów biologicznych zachodzących w organizmie oraz wpływa na aktywność systemu immunologicznego.[1] Udowodniono, że PRP stymuluje odporność humoralną. Pobudza on wydzielanie cytokin: IFN, IL – 6 oraz IL – 10 oraz namnażanie się komórek w węzłach chłonnych. Ponadto PRP wpływa na dojrzewanie tymocytów [2]. Badania A.Bilikiewicz, W. Gaus wykazały, iż stan około 40% pacjentów przyjmujących PRP ustabilizował się lub uległ poprawie po upływie 15 tygodni terapii. U 33% pacjentów efekt stabilizacji lub poprawy utrzymywał się po 30 tygodniach leczenia, choć na nieco niższym poziomie niż ten osiągnięty w 15 tygodniu terapii [4].