Laktoferyna

Laktoferyna

Jest to białko, protein naturalnie występujący w mleku. Wykazuje zdolność wiązania jonów żelaza. Transportuje żelazo do krwinek czerwonych i pomaga eliminować: wirusy, szkodliwe bakterie, pasożyty, jak również wykazuje działanie antynowotworowe. Badania potwierdzają jej aktywność przeciw namnażaniu się pasożytniczych pierwotniaków, jak również w walce z wirusami, takimi jak: wirusy opryszczki (Herpes), cytomegalowirus, HIV, wirusy zapalenia wątroby typu C oraz B, syncytialny wirus oddechowy (RSV), hantawirus, rotawirus, poliowirus, adenowirus i enterowirus [5]. Badania prowadzone nad laktoferyną jednoznacznie wskazują, że jest ona jednym z najważniejszych czynników wspierających i regulujących odporność – zarówno swoistą jak i nieswoistą. Laktoferyna bezpośrednio wchodzi w reakcję z elementami ścian komórek bakteryjnych i w ten sposób chroni przed infekcją m.in. Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Staphylococcus ureus oraz innymi bakteriami.