Immunoglobuliny

Immunoglobuliny

Proteiny na zasadzie przeciwciał, które są odpowiedzialne za odporność. Immunoglobuliny G (IgG) neutralizują bakterie i toksyny we krwi oraz w układzie limfatycznym. Mają one zdolność przyłączania się do patogenu, ułatwiając w ten sposób fagocytozę, czyli jego strawienie;
Immunoglobuliny M (IgM) stanowią tzw. pierwszą linię obrony. Wyłapują i łączą wirusy, które znajdują się w układzie krwionośnym zanim organizm wytworzy niezbędną ilość IgG;
Immunoglobuliny D i E (IgD a IgE) odprowadzają substancje z krwi i aktywizują antyalergenne reakcje;
Immunoglubuliny A (IgA) odgrywają rolę w mechanizmach odpornościowych w obrębie błon śluzowych, czyli układu oddechowego, pokarmowego i układu moczowo-płciowego. Ich rola polega na przeciwdziałaniu kolonizacji błon przez bakterie chorobotwórcze[3].