Składniki zawarte w colostrum, a czynniki nowotworowe

Nowotwór to nieprawidłowa tkanka, która rozrasta się w nadmiarze w sposób nieskoordynowany z pozostałymi tkankami, a nadmierny jej rozrost postępuje dalej pomimo wyeliminowania czynnika, który go wywołał (definicja Willisa).

Kto choruje na nowotwory?

Dostępne dane statystyczne mówią, że częściej chorują mężczyźni niż kobiety. Przyczyną takiego stanu jest najprawdopodobniej styl życia: częściej i więcej palą, spożywają więcej alkoholu, mają częstszy kontakt z substancjami rakotwórczymi np.: w pracy.
Choć może po prostu mniej dbają o zdrowie?

Co wywołuje chorobę?

Do końca naukowcy nie są zgodni, pewnie dlatego, że przyczyn powstawania nowotworów jest wiele
i każda ma swój udział w powstaniu choroby.
Za główne przyczyny powstawania chorób nowotworowych uważa się:

 • Czynniki genetyczne
 • Czynniki środowiskowe (zanieczyszczenie środowiska)
 • Używki, niewłaściwa dieta
 • Kontakt z substancjami rakotwórczymi

Dodatkowymi czynnikami są:

 • Stres
 • Środki konserwujące i sztuczne barwniki
 • Niedobór witamin i minerałów

Poznanie przyczyn, powodujących chorobę jest oczywiście bardzo ważne, ale ważniejszą kwestią jest pytanie dlaczego chorujemy?

Analizując przyczyny powstawania nowotworów jawi się jasny przekaz. Wszystkie wymienione czynniki mają negatywny i wyniszczający wpływ na nasz organizm. Organizm osłabiony, wyniszczony, którego układ odpornościowy jest upośledzony, nie ma siły aby się bronić.

Chorujemy dlatego, że nasz system obronny nie zadziałał prawidłowo, nie zidentyfikował wroga (chorej komórki) i nie zniszczył go.

Komórki nowotworowe są wytwarzane w naszym organizmie przez cały czas. Sprawny układ odpornościowy stale z nimi walczy i uniemożliwia ich dalszy rozwój. Rozwój komórek nowotworowych świadczy o wadliwym działaniu naszego systemu immunologicznego. Komórki te wykorzystują wówczas okazję i rozprzestrzeniają się po naszym ciele. W wyniku działania czynnika genetycznego czy też na skutek innej przyczyny zewnętrznej, komórki ulegają mutacji. Proces transformacji komórek nowotworowych zachodzi w naszym organizmie każdego dnia przez całe życie, dlatego nadzór immunologiczny musi być prowadzony nieustannie.

Każde poważniejsze osłabienie naszego organizmu niesie za sobą ryzyko, że niektóre komórki nowotworowe przemkną niepostrzeżenie przez system odpornościowy i zaczną się rozwijać w naszym organizmie.

Musimy zatem wspomagać i strzec nasz układ immunologiczny aby on chronił nas.

Referencje:

 1. Fischer W., Gustafsson L., Mossberg A.K., Gronli J., Mork S., Bjerkvig R., Svanborg C.: Human alpha – lactalbumin made lethal to tumor cells (Hamlet) kills human glioblastoma cells in brain xenografts by an apoptosis- like mechanism and prolongs survival. Cancer Res., 2004; 64: 2105-2112.
 2. Eliassen L.T., Berge G., Sveinbjornsson B., Svendsen J.S., Vorland L.H., Rekdal O.: Evidence for a direct antitumor mechanism of action of bovine lactoferricin. Anticancer Res., 2002; 22: 2703–2710
 3. Yoo Y.C., Watanabe S., Watanabe R., Hata K., Shimazaki K., Azuma I.: Bovine lactoferrin and lactoferricin, a peptide derived from bovine lactoferrin, inhibit tumor metastasis in mice. Jpn. J Cancer Res., 1997; 88: 184–190
 4. Shimamura M., Yamamoto Y., Ashino H., Oikawa T., Hazato T., Tsuda H., Iigo M.: Bovine lactoferrin inhibits tumor-induced angiogenesis. Int. J. Cancer, 2004; 111: 111–116
 5. Bansal AS, Bruce J, Devine PL, Scells B, Zimmermann PV: Serum cytokines and tumor Bansal AS, Bruce J, Devine PL, Scells B, Zimmermann PV: Stężenie cytokin i nowotworów markers in patients with non-small cell carcinoma of the lung. markerów u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuc. Dis Markers 13(3):195-199, Markery Dis 13 (3) :195-199, November 1997. Listopad 1997.
 6. Aziz M, Akhtar S, Malik A: Evaluation of cell-mediated immunity and circulating immune Aziz M, Akhtar S, Malik: Ocena odporność komórkowa i KKI complexes as prognostic indicators in cancer patients. kompleksy jak prognostycznych wskaźników chorych na raka. Cancer Detect Prev 22(2):87-99, 1998. Rak Detect Poprzedni 22 (2) :87-99, 1998.
 7. Czarnechi D, Zaleberg J, Kulinshaya E, Kaz T: Impaired cell-mediated immunity of Czarnechi D, Zaleberg J, Kulinshaya E, Kaz T: Zaburzenia odporność komórkowa z apparently normal patients who had multiple skin cancers. normalnie pacjenci, którzy mieli wiele nowotworów skóry. Cancer 76(2):228-231, July 15, 1995. Rak 76 (2) :228-231, 15 lipca 1995.
 8. Lawrence HS: TRANSFER FACTOR in cellular immunity. Lawrence HS: Transfer Factor w odporności komórkowej. The Harvey Lecture Series 68. Seria Wykład Harvey 68. New York: Academic Press, 1987. New York: Academic Press, 1987.
 9. Pizza G, De Vinci C, Cuzzocrea D, Menniti D, Aiello E, Maver P, Corrado G, Romagnoli Pizza G, De Vinci C, Cuzzocrea D, Menniti D, Aiello E, Maver P, Corrado G, Romagnoli, P, Dragoni E, LoConte G, Riolo U, Palareti A, Zucchelli P, Fornarola V, Viza D: A preliminary P, Dragoni E, LoConte G, Riolo U, Palareti, Zucchelli P, Fornarola V, VIZA D: wstępne report on the use of TRANSFER FACTOR for treating stage D3 hormone-unresponsive sprawozdanie w sprawie stosowania Transfer Factor w leczeniu D3 scenie hormon odpowiada metastatic prostate cancer. z przerzutami raka prostaty. Biotherapy 9(3-1):123-132, 1996. Bioterapia 9 (3-1) :123-132, 1996.
 10. Pilotti V, Mastrotilli M, Pizza G, De Vinci C, Busutti L, Palareti A, Gozzetti G, Cavallari Pilotti V, Mastrotilli M, Pizza G, De Vinci C, Busutti L, Palareti, Gozzetti G, Cavallari A: TRANSFER FACTOR as an adjuvant to non-small cell lung cancer (NSCLC) therapy. : Transfer Factor jako środek pomocniczy do niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) terapii. Biotherapy 9:117-121, 1996. Bioterapia 9:117-121, 1996.